Trở Về   ]
Thơ Trần Xuân An
THIỀN KHÁCH Tiếng còi tàu réo ngày xa
Thuở ga ngập cỏ, lòng ta đường cùng

Trời Đà Lạt vẫn không ngừng
Thoắt sớm mai đã chập chùng nắng trưa
Chuyền tàu Trại Mát lạnh lùa
Trôi trong mơ trôi bốn mùa sáng nay…

Vườn hoa cắm trại che ngày
Đêm cho đất ngủ giấc say hồng hào…

Đến ga Trại Mát rồi sao
Lên chùa, tôi nhé, cho cao mắt nhìn

Ngoài chùa, lòng lọc như phin
Thấy trong bã chữ chưa in cặn nhiều
Tiểu trong sân quét lá kiêu?
Chín năm ngó vách, triết siêu ngoảnh đời?

Vào bên tịnh thất, tôi ơi
Trước cây hồng, gột thơm lời yêu em

Lên tàu, tàu lướt êm êm
Về ga, lòng bạn cũng mềm trang kinh
Chuỗi lần đừng lẫn tên mình
Tù và, mua nhé, vỡ thinh không nào

Vỡ mưa hồng chốn lao xao
Tù và thổi nắng ngọt ngào vô thanh.
 

Trần Xuân An
15: -16:40’, 14.9 HB8
Viết tại Nhà Sáng tác Đà Lạt
 

 [   Trở Về   ]