Trở Về   ]
Thơ Trần Xuân An
KHI RA KHỎI PHÒNG VIẾT, VỚI BẠN Kính tặng anh Mường Mán
và quý tặng bạn Nguyễn Lương Hiệu


Một đoá đào nương nói cười
Cổ thuyền áo lụa, gấm ngời yếm xưa
Câu ca dao bị bỏ bùa
Tôi ngồi chay tịnh ngỡ chùa không tên

Một đoá đào nương ủ len
Cụng li, rượu sánh tràn lên ca từ
Khúc hát nào cũng bị thư
Căng hồng nốt ảo, trót hư thơ này

Đà Lạt, một dốc phố say
Tìm đâu nét thật nơi đây cõi trời
Rủ nhau thả bước rong chơi
Đỉnh đồi – đỉnh sóng, nổi trôi giấc đùa !
 

Trần Xuân An
9: 38’,07.09 HB8
Viết  tại Nhà Sáng tác Đà Lạt
 

 [   Trở Về   ]