Trở Về   ]
Thơ Trần Xuân An
GÓC CHIỀU BẢO TÀNG LÂM ĐỒNG   Nhân dịp tham quan hai ngôi nhà sàn Chiau Mạ, K’Hor:
Tặng cô gái Rơ-ông Ben Len-ni (gốc xứ Lang Biang)  và anh Đăng Toàn


Vào nhà, quỳ trước cây nêu
Mượn em cần rượu, toả đều tứ thơ
Ngước trông lên dưới trang thờ
Cánh liền đôi phượng bao giờ, còn bay

Ai về ở rể bên này
Nguyện đời giữ lửa, thóc đầy gùi hương
Gian kia pạp mea nồng thương (*)
Giàn treo ngô giống, phên buồng: nia tim

Nỏ tên xà gạt lắng im
Ú chum tĩn choé đợi tìm cồng chiêng
Yêu xưa, dải khố treo nghiêng
Váy hoa văn trắng, áo viền đỏ tươi

Ra thang bước xuống triền đồi
Tôi trẻ nhỏ trước mặt trời âm vang
– chiêng ngân – hướng vạn buôn làng
Ai về nguồn với bảo tàng cùng em?
 

Trần Xuân An
23:40’,12.9 HB8
Viết tại Nhà Sáng tác Đà Lạt


(*) Pạp, mea: cha, mẹ.

 

 [   Trở Về   ]