Trở Về   ]
Thơ Trần Xuân An
RỪNG NON BỘ MÊNH MÔNG Viết tặng hướng dẫn viên Lưu Do
và các nhà văn cùng đoàn
 
Ta về lại với thiên nhiên (*)
Chào nguồn Suối Tía đọng Tuyền Lâm xanh
Lối rừng thả bước uốn quanh
Nhà chim treo tận trên cành ngọn thông (**)
Bắc thang trăm bậc xa trông
Ngó gần xuống bếp lửa hồng chờ ai

Ta về rừng núi sớm mai
Chào khe trời ngọt vỗ hoài tiếng xưa
Này đây cầu gỗ nguyên sơ
Chờ chân ai rẽ niềm mơ lối tình
Người đi về phía của mình
Dáng trường tay chắp xinh xinh ngực đồi

Ta về buôn gặp nụ cười
Chào đôi mắt thẳm nghìn đời rừng thiêng
Già làng ngước trán nghiêm hiền
Trẻ tìm từ đáp má nghiêng thẹn thùa
Ẩm trầm mẹ giã, bắp thưa
Cà phê đỏ hạt phiền mùa dần vui?

Ta về nghe tiếng ngọt bùi
Chào em sơn nữ mang gùi làm duyên
Bạn thơ ghi ảnh dành riêng
Cánh tay măng mịn thuộc quyền người xa!
Này thổ cẩm Đạ R’Hoa
Hay ai Tùng Nghĩa làm quà gửi em?

Ta về hồ biếc, bên thềm
Chào voi hiền hậu vòi thèm mía lau
Bỗng dưng quặn nhớ rừng sâu
Pongour xưa hú bạc đầu Núi Voi
Vang lên hăm lăm năm rồi
Vọng từ cây cỏ bồi hồi Đá Tiên

Ta về soi ảo bóng thiền
Sắc như non bộ bên triền đời không:
Hồng hoang sinh thái cõi bồng
Cho du khách giũ long đong phố phường
Chợt trưa chim chóc kêu thương
Ảo thanh nào giữa vô thường Nam Qua

Ta về nhìn lại lòng ta
Một thời đói, đói củi và đói ăn
Đến bạn thơ cũng giỏi săn
Chim trời lìa phố, rừng dần vắng chim
Khúc ngo dồn nhựa, ruổi tìm
Trăm cây thông ngã, không kìm rừng đau

Ta về ngồi xuống ngó nhau
Kia chăng giả tướng? Đó đâu giả hình?
Học trong ảo hoá chút tình
Thương qua tiếp thị thoáng xinh hư huyền
Tạ ơn núi đứng xanh nghiêng
Ta rao rất thật, báo chuyền tay ai.
 

Trần Xuân An
05: -13:55’,14.9 HB8
Viết tại Nhà Sáng tác Đà Lạt


(*) Bảng treo ven đường: “Come back to the nature”.
(**) Nhà sàn trên cành cây cao, gần ngọn thông.

   

 [   Trở Về   ]