Thành tựu học đường trong cộng đồng người Việt

Phóng sự của Đào Linh Lan
( bài bằng tiếng Pháp)Phóng sự của Đào Linh Lan, nói lên quan tâm gia đình Việt Nam về học vấn và thành tựu của con cái trong xã hội Pháp

Xin bấm vào đây để xem/nghe phóng sự :

>>>  La réussite scolaire dans la communauté vietnamienne    <<<
 
 

http://www.dailymotion.com/video/xdi6bp_la-reussite-scolaire-dans-la-commun_news
 

( Phóng sự làm trong khuôn khổ kỳ thi ra trường Sciences Politiques Paris của cháu Đào Linh Lan )