Tiễn Dậu Đón Tuất

Năm Gà sắp hết Tuất gần kề,
Một tuổi già thêm lẩm cẩm ghê!
Chùm khóa nằm đâu tìm bắt mệt,
Cell phone trốn mất thấy mà quê!
Chuyện xưa cổ tích tự nhiên đến,
Chuyện mới thời nay bươi mới về.
Tống biệt năm gà nghênh chú khuyển,
Mong tâm, sức khoẻ vẫn tràn trề.

Đàm Giang