Gái Da Vàng

. Trang bìa

. Mục lục

. Lời nói đầu

1-Son phấn các nàng geisha đất Phù Tang

2-Vượt biên giới tìm cô gái tộc Di

3- Hai lễ  hôi Paekche và Silla ở Nam Hàn

4- Thữ bảy ngày cưới ớ Seoul

5-Vũ điệu khơ me trên sân khấu Paris

6-Duyên dáng cô gái xứ Lan Xang

7-Áo tứ thân khăn mỏ quạ

8-Chiêc nón quai thao Kinh Bắc

9-Viếng Hôi Lim xem hát quan họ

10-Áo bà ba nón lá khắn rằng

11-Dân tộc Cô tu trên đường  phát triển văn hóa

12-Phụ nữ Huế - Vũ khúc lục cúng hoa đăng

13-Phụ nữ Huê ở Paris - Một đám cưới cổ truyền Huế trên sân khấu Paris

14-Phụ nữ vũ khúc - Vũ khúc cận đại Paris Việt Nam ở Paris

15-Phụ nữ đàn tranh – Hành trình 40 năm Phượng Ca

16-Biểu diễn thời trang phụ nữ  Việt Nam Paris

17-Mùa  xuân thi ca ở đại học Paris VII

18-Chiêc áo dài linh hồn dân tộc

. Phụ bản

. Tác giả

. Trở về