Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về  ] __________ [ Trang sau ]
Hành Trình Về Thời Đại HÙNG VƯƠNG DỰNG NƯỚC
Lê Văn Hảo
(bấm vào ảnh để phóng lớn)

I - Trống đồng Đông Sơn ;
hiện vật tiêu biểu nhất của văn hó Việt cỏ, nền văn minh sông Hồng


Trống Ngọc Lũ
Mặt trống
Mặt trống Ngọc Lũ
( Bản vẽ của Ngô Quỳnh Nga)
Một toàn cảnh sinh hoạt 
của người Việt cổ
Trống Ngọc Lũ
( chi tiết )
Trống Ngọc Lũ
( chi tiết )
II - Trống đồng Đông Sơn
Mặt trống Hoàng Hạ
Một toàn cảnh sinh hoạt 
của người Việt cổ
Trống Hoàng Hạ
( chi tiết )
Trống Hoàng Hạ
( chi tiết )
III - Trống đồng Đông Sơn
Mặt trống Cổ Loa
Một toàn cảnh sinh hoạt 
của người Việt cổ
Trống Cổ Loa
( chi tiết )
Trống Cổ Loa
( chi tiết )
IV - Trống đồng Đông Sơn
Mặt trống Sông Đà
Một toàn cảnh sinh hoạt 
của người Việt cổ
Trống Sông Đà
( chi tiết )
Trống Sông Đà
( chi tiết )

Trở Về  ]__________ [ Trang sau ]