Chim Việt Cành Nam        [ Trở Về  ]  [ Trang sau  ]

 
Một buổi sáng bên Hồ Gươm
(xuân 2005)

 


[ Trở Về  ]   [ Trang sau  ]