Chim Việt Cành Nam        [ Trở Về  ]

 
Núi Sam / Châu Đốc


  

[ bấm vào ảnh để phóng lớn ]
[ Trở Về  ]