Chim Việt Cành Nam    _______   [ Trở Về ] _______   [  Trang sau  ]

Mùa lũ 
(ảnh Nguyễn Kỳ Nam)
Những tấm ảnh này được chụp tháng 10 năm 2002 tại tỉnh An-Giang, đầu nguồn lũ


 

[ bấm vào ảnh để phóng lớn ]
 [ Trở Về ]