Chim Việt Cành Nam
 Trở Về
 
Trang sau

Sài Gòn
- Eté 2004 -
Anthony Ducoutumany 
(bấm vào ảnh để phóng lớn)
 Trở Về
 
Trang sau