Chim Việt Cành Nam    _______   [  Trở Về  ] _______  [ Trang sau ]

Tết Sài Gòn 2003
(ảnh Nguyễn Kỳ Nam)

[ bấm vào ảnh để phóng lớn ]
 [  Trở Về  ]