Chim Việt Cành Nam
 Trở Về 
Trang sau

 
Ảnh Lại Hữu Đức (1)
(bấm vào ảnh để phóng lớn)

 

 Trở Về