Chim Việt Cành Nam
 Trở Về 
   

Ảnh Phí Văn Trung
Source : Đặc san Việt Ảnh 
số 3 tháng 01/2004
(bấm vào ảnh để phóng lớn)
Chiều Trên Quê Hương
Trên Đường Về
Hòn Chọi
Chùa Một Cột
 
Power of Love
Tây Lai TựTa
Bắt ốc
Đùa giỡn

 
 Trở Về