Chim Việt Cành Nam
 Trở Về 
   

Ảnh Vương Niên
Source : Đặc san Việt Ảnh 
số 3 tháng 01/2004
(bấm vào ảnh để phóng lớn)
Tây Lai TựTa

 
 Trở Về