Chim Việt Cành Nam             [  Trở Về  ] __________ [ Trang trước ] __________ [ Trang sau ]
Nhã nhạc cung đình Huế

1 - Dàn Nhã nhạc cung đình Huế

Ban nhạc cổ truyền đầu tk 20
Dàn nhạc cổ điển Huế đầu tk 20
Đội tiểu nhạc của Nhạc cung đình Huế biểu 
diễn tại cung Diên Thọ của Hoàng Hậu 
Nam Phương với sự có mặt của hai 
nghệ nhân Lữ Hữu Thi và Lữ Hữu Cử
Ban nhạc cung đình cuối tk 20
Dàn đại nhạc của Nhã nhạc cung đình 
Huế những năm 60
Dàn nhạc những năm 60
Ban nhạc cung đình đang biểu diễn 
Nhã nhạc (~năm 90 ) 
Ban nhạc cung đình Huế những năm 90
Dàn nhạc cung đình Huế (Festival Huế 2000)
Dàn nhã nhạc cung đình Huế
Dàn nhạc cung đình Huế biểu diễn trước Điện Thái Hòa
Biểu diễn tại Hội trường lớn của UNESCO 
đêm 31/1/2004 nhân buổi lễ trao bằng 
Di sản văn hóa phi vật thể là NNCĐH 
cho Việt NamTrở Về  ] __________  [ Trang trước ] __________ [ Trang sau ]