Lâm Thị Mỹ Dạ
Thơ Việt
- Anh có tốt không
- Anh đã nhìn thấy em
- Anh đừng khen em
- Bi kịch của riêng tôi
- Biển
- Bói sóng
- Buổi sáng trong vườn
- Chợ tuổi thơ 
- Chuyện cổ nước mình
- Có một đường long não
- Đãi thóc
- Đề tặng một giấc mơ
- Đi cùng sông Hương
- Đi qua một làn hương
- Em sợ 
- Hái tuổi em đầy tay
- Hạt sương
- Hoa
- Hoa quỳnh
- Hoa thật hoa giả
- Khoảng thời gian xanh biếc
- Khoảng trời, hố bom
- Không đề (I)
- Không đề (II)
- Không đề (III)
- Không đề (IV)
- Khuôn mặt ẩn kín
- Làm gì có biển
- Lòng kiêu hãnh
- Mọc lên mỗi sớm
- Một mình
- Một ngày Đà Lạt
- Một tuổi cho con
- Mưa  - Ném thia lia
- Ngày hôm qua Ngày hôm nay
- Người mù cầm đèn
- Nguyên chất
- Nhỏ bé tựa búp bê
- Như lá
- Những chú ve ca hát
- Nước Nga vừa xanh
- Quả thông trong vườn Pasternak
- Rượu
- Sự tích hoa đá
- Thân phận to trời
- Tháng giêng
- Thời tuổi trẻ bà đâu
- Thưa rằng
- Tôi có bao đêm trắng
- Tôi thấy mình...
- Tôi về với tôi
- Trắng trong
- Trước Nha Trang
- Tự bạch
- Tuổi
- Tuổi anh
- Ừ thôi, tưởng tượng…
________________