Chim Việt Cành Nam         Trở Về   ]

TỰ ĐIỂN TÌNH YÊU 
BẰNG THƠ TÌNH XUÂN DIỆU
Khuê Văn xuất bản tại Paris
*
Nhất Uyên
biên soạn tại Paris
năm 2010-2011
Liên lạc : phamtrongchanh@free.fr
TS Phạm Trọng Chánh
129 Avenue Rouget de l'Isle
94400 Vitry sur Seine. France
Tel: 06 48 71 35 08
Gồm Di cảo các tập thơ chưa xuất bản do chính Xuân Diệu ký thác,
Các bài thơ chép tay Xuân Diệu tặng Nhất Uyên.
Các tập thơ cũ: Thơ Thơ, Gửi hương cho gió do chính Xuân Diệu hiệu đính
Các tuyển tập, sách, thơ do chính Xuân Diệu đề tặng: "thân tặng Phạm Trọng Chánh & Duy Nga hai bạn tri âm quí hiếm của tôi. Tuyển của một đời làm thơ."
Các bài tựa thơ Xuân Diệu của Thế Lữ, Huy Cận, Hoàng Trung Thông.
Các bài viết kỷ niệm bạn hữu trong các tuyển tập: Xuân Diệu con người và tác phẩm. nxb tpm Hà Nội 1987. Xuân Diệu hoàng tử của thi ca Việt Nam hiện đại.
Các bài viết của Huy Cận về Xuân Diệu: nửa thế kỷ tình bạn và Xuân Diệu viết Thế giới thơ Huy Cận.
Các bài báo phỏng vấn bà Bạch Diệp: Thúy Hà. Chuyện về người vợ của thi sĩ Xuân Diệu. http://vietnamnet.vn . Lã Xưa. Người phụ nữ duy nhất của Xuân Diệu...
http://phapluattp.vn Trần Mỹ Hiền. NSND Bạch Diệp, chuyện nghề và chuyện tình: http:/www.cand.com.vn
***


  Trở Về   ]