Chim Việt Cành Nam             Trở Về   ]            [ Trang Chủ  ]           [ Tác giả ]

CE N'EST PAS MOI
QUI CHANTE

Ce n'est pas moi qui chante
c'est les fleurs que j'ai vues
ce n'est pas moi qui ris
c'est le vin que j'ai bu
ce n'est pas moi qui pleure
c'est mon amour perdu.

JACQUES PRÉVERT


KHÔNG PHẢI ANH HÁT...

Anh đâu cất tiếng ca vang
Chính hoa anh thấy rộn ràng hát vui
Anh đâu thốt tiếng reo cười
Chính men rượu chát cất lời hoan ca
Anh đâu than khóc xót xa
Chính cuộc tình mất chan hòa lệ rơi.

TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO
(chuyển ngữ)
 
PARIS LA NUIT

Trois allumettes une à une allumées dans la nuit
La première pour voir ton visage tout entier
La seconde pour voir tes yeux
La dernière pour voir ta bouche
Et l'obscuritè tout entière pour me rappeler tout cela
En te serrant dans mes bras.

JACQUES PRÉVERT


PARIS BAN ĐÊM

Ba que diêm nói bao lời
Đánh từng que một sáng ngời trong đêm
Que đầu thấy trọn mặt em
Que sau nhìn mắt dịu hiền nhung êm
Que diêm cuối ngắm miệng em
Rồi trời tối hẳn, bên thềm gió reo
Cho anh nhớ lại mọi điều
Khi tay xiết chặt em yêu trong lòng.

TÂM MINH NGÔ TẰNG GIAO
(chuyển ngữ)
__________________________[ Trở Về  ]