Trở Về


 Thơ Cao Quảng Văn

CHIM ÉN GỌI NGƯỜI

Điệp vàng reo bước em đi
Đường chao lá mới
Hẹn gì đầu năm
Xuân sang rồi đó, Mùa Xuân!
Ấm lên hơi gió
Ngập ngừng lá rơi?

Sớm nay chồi biếc vươn trời
Mùa sang
Chim én gọi người cùng bay...

KHI KHÔNG CÒN ĐÔI MƯƠI

Ta ngỡ mình đôi mươi
Khi mùa xuân lại tới 
Trời trong mắt thêm xanh
Én bay hoài không mỏi

Xa, mùa xuân lại về
Trong mắt em chờ đợi
Chồi non muôn lá mới
Chào ai tròn đôi mươi

Tung hê ngày tháng cũ
Vào xanh thẳm phương trời
Đất trời quên mất tuổi
Còn ta vừa đôi mươi!