Trở Về
Thơ Cao Quảng Văn
THƠ LÊN LỘC BIẾC

Này đây
Cây cỏ hồn nhiên
Giũ trong ta hết
Muộn phiền tháng năm

Mồ hôi
Giọt nhỏ lặng thầm
Có khô dưới ánh trăng rằm
Thơ ơi!

Một niềm xanh dưới khung trời
Thơ lên lộc biếc 
Tươi lời trần gian
Cho hồng thêm nắng mai vàng
Đằm thêm hương cúc 
Mùa sang tay người

Và Xuân từ đó xanh trời.

 
 
DÒNG THƠ MÂY TRẮNG

Vòng tay ta nối địa cầu
Bắc qua thời gian diệu vợi
Lam sao muôn trùng xanh mãi
Mắt huyền và tóc em xanh

Tay tròn đan võng thanh xuân
Cho lời thơ thành tiếng hát
Bốn mùa lá hoa rạo rực
Vàng mai Xuân đến
Vô cùng

Anh viết thơ vào mây trắng
Em là tất cả
Mùa Xuân...