[ Trở Về  ]   *  [  Tác giả  ]

Thơ Cát Hoàng
    TRUYỀN THUYẾT ĐỒI LIỄU HẠNH NGUYÊN


Năm 2100 trái đất nóng thêm 03 độ, nước biển dâng cao thêm 01 mét

Người Bến Tre đổ lên cao nguyên lánh nạn, họ tìm đến đồi Liễu Hạnh Nguyên nhưng không còn chỗ ngụ

Họ kiện Thông: Đồi nầy do ông chúng tôi đặt tên

Mimosa: Tên đồi là tên của 03 bà tôi (Đà Lạt)

Con đường: Chỉ có 01 mối tình 02 mối so le không tính

Gió mưa: Hồn 05 người thường qua lại đây và còn làm thơ nữa

Toà Thông: Hởi công dân Bến Tre! Hãy học ông các ngươi đi tìm quả đồi đặt tên rồi hùng cứ!

Cát Hoàng 
(Bến Tre)