[ Trở Về  ]   *  [  Tác giả  ]

Thơ Cát Hoàng
 
Vô đề
1.
Mặt trời giống tôi đa tình
Đêm trăn trở nhớ nhung đòi sáng
Mây ám ngày buồn
Khi gay gắt chói chang
Đồng lòng giữ lửa

2. 
Em phải học dạ quỳnh nở bung một lần trọn vẹn dù rạng mai ánh ngày mới đến
Có sự muộn màng tiếc nuối vẫn hơn

3.
Đêm tạp âm ta thương nhớ hương mặt trời
Đôi ta hứa đi cùng cơn khát
Ai đơn phương sang ngang ta thì không

4.
Chuyến đò đời đâu chỉ song hành cùng mặt trời
Nó còn bơi cùng trăng thanh cùng đêm đen cùng ngày bão giông...
Đôi ta chung chuyến nỡ nào ngoảnh mặt?

5.
Ôm nỗi khát mặt trời chập chờn đìu hiu giấc ngủ
Nỗi khát không được cầu chứng lặn sang tôi bên kia biển
Và tôi mang nó lang thang tìm mặt trời