[ Trở Về  ]   *  [  Tác giả  ]

 

Thơ Cát Hoàng
 
 
Khoảnh khắc đêm Đỗ Quyên
Khoảnh khắc có
nụ hôn và vòng tay cuồng nhiệt
rùng mình dốc hết tủy xương cội nguồn đã chót vương ân nợ cuộc đất mang
tên gọi Bến Cát và Lý Hoàng *
khoảnh khắc không
trống trải cô đơn buồn tênh suông
đêm ngửa giấc Bình Đại mà mà mê mải về Gò Công để tự hào rằng ta xuất
thân từ mảnh đất lắm mẫu nghi thiên hạ
òa vỡ hồn mê sảng rừng rực khí đế nghiệp sơn hà vùng vẫy
khỏanh khắc có
ta khóc ta bạc tóc không tầm rõ cội nguồn khí nhục chí nhược
ta khóc ta tóc xanh trơ niềm hoài cảm
vọng tiềm thức đêm Đỗ Quyên gọi mửa hồn khạc máu

                                Hè 5/2001

* Bến Cát thuộc huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre.
* Lý Hoàng thuộc huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang.