[ Trở Về  ]   *  [  Tác giả  ]

Thơ Cát Hoàng
 
Đêm bi cảm

Nhá nhem đêm bi cảm
Em cuống cuồng chạy tìm kỷ vật tôi trao vừa đánh mất
Xưa đêm Ngọc Hân công nương bi cảm gươm Nguyễn lá cỏ
Bạn bè tôi đang bi cảm bên ly bia sủi bọt
Và tôi bi cảm thơ mình vẽ không tròn hạnh phúc

Đêm lại đêm nỗi cô đơn bi cảm chiếu chăn lẻ cùng tiếng thời gian gõ nhịp
ngọn đèn chợp tắt
bút chợp nghẽn mực
vần thơ nghẽn tờ lịch
Xưa đêm Mỵ Châu bi cảm trái tim Trọng Thủy
ai nỡ ghìm cương gió ngựa tình ai?
khao khát bi cảm lồng lên thơ tôi
thèm một lần tung bờm viễn du
gặp em khóc bên bờ sông bi cảm
Xưa đêm nước mắt Mỵ Nương đã chảy!
Xưa đêm chén ngọc Trương Chi đã tan!

Trúc Giang, 26/5/2005