[ Trở Về  ]   *  [  Tác giả  ]

Thơ Cát Hoàng
Chưa xa đã nhớ
Đường chân trời ở Bến Tre là dung nhan dừa xanh
những dãy lụa sông xao xao mắt mây sóng nắng
chưa đi xa người đã nao lòng
sâu lắng dịu dàng phù sa châu thổ
điệu lý miệt vườn ngọt mát nước dừa xiêm
khách xa đến muốn mang cả tiếng chim
cùng màu xanh về làm quà cho trẻ
Mưa cuối mùa
Cuối mùa mưa dại mưa dầm
Mau mau tiếng bấc âm âm tiếng chì
Người đi xuân sắc cũng đi
Vun gió goá bụa xanh rì dung nhan
 
Bìm bịp
Chung một con sông dòng trong dòng đục
bìm bịp kêu giọng sáng giọng chiều
con nước lớn ròng mỗi trưa mỗi khác
người giỏi yêu nhau
người giỏi phụ nhau
tựa sông bên bồi bên lở
dòng trong hay đục cũng hay
người đi sông ở
người ở sông đi
bìm bịp kêu hay tiếng ai giả giọng?
 
Đêm Hà Tiên

Ta đi cùng đêm Hà Tiên
Tìm vầng thơ lạc giữa miền sơn khê
Đông Hồ đâu mảnh trăng thề?
Tô Châu soi bóng đê mê biển - trời
Thèm nghe tiếng chuông rơi rơi
"Chày Sương" Sư nện giữa đời đục - trong
Phong trần bày giữa thinh không
Mây giăng cỏi tục ráng hồng sương pha
Đêm Hà Tiên chợt vỡ oà!

Hà Tiên, 07/3/2004
Cát Hoàng
   [ Trở Về  ]