[ Trở Về  ]   *  [  Tác giả  ]

Thơ Cát Hoàng
Cuối năm chiều quán trúc

Cuối năm về lại bên sông
Uống rượu ngắm trúc dỗ lòng an nhiên
Mỹ Lung mây đứng trời nghiêng
Cầu nối phố chợ sông liền phố sông
Cuối năm về lại bên sông
Nghe đò ì ạch điếng lòng buồn vui
Thấy thời gian thể đi lùi
Lá nắng năm trước còn tươi nguyên màu
Bạn xưa nay có vơi hao
Roi gió không đánh mà đau rát lòng!

Mỹ Lung, 11/2010
Xuân nõn

Xuân nõn màu nắng lá mai
Cánh cánh bông rụng hương bay rợp mùa
Ong say oằn nhuỵ đong đưa
Gió đùa cây cỏ mây vừa sắc xuân

 
Lửa rơm

Xuân đến gần rồi lại xa
Tình người gió thoảng mây qua đỉnh đầu
Mà sao nỗi nhớ đọng lâu?
Sóng lòng chìm nổi biết đâu bến bờ
Lửa rơm khói lặn vào thơ
Bánh phồng Bình Thạnh hương giờ còn thơm *

* Bình Thạnh (nay thuộc xã Đại Hoà Lộc, huyện Bình Đại, tỉnh Bến Tre) có loại bánh phồng nếp sau khi nướng lửa rơm độ phồng dầy đâm lút kim vá áo, ai lỡ ăn là cả đời... Nhớ.

Với đất U Minh

Về đất mẹ U Minh
Những tia mặt trời lan man Cửa Hương mai soi tìm dấu chân Nguyễn Bính
Ngược xuôi Cái Tàu đỏ mùa nước dớn
Sông nong nắng ngọt
Ru giấc nồng nàn rượu trái giác thơm vị môi em
Tím rịm mắt em
Thèm nụ hôn rừng
Say dãy mây trắng bầy ong oằn bông tràm hút mật
Với đất U Minh
Mơ giấc rừng ta thức trọn cánh đồng trăng!

U Minh Hạ, 7/6/2009
Ngang ngã bảy sông
 

Ngang ngã bảy sông mây sà xuống thấp
Đường ngắn lại
Nhớ dài ra
Thương cánh cò chao nghiêng đon mạ xanh phơ cánh đồng
Sót nắng chiều đậu trên vòm cây thốt nốt chơ vơ
Đường cái quan
San sát cầu
San sát phố
San sát sông
Xe chở nắng gió
Người chở nhớ thương
Đi...
Cuối trời là biển
Lòng ta cũng biển
Ở phương đất cuối trời cùng
Trăng như em tròn-sáng-trong và xa dịu vợi
Tôi mê mải tìm lơ thơ nước chảy
Tôi mê mải tìm dọc đường hoa dại
Còn ai cắm sào trên sông ngã bảy?
Để vọng cổ buồn thương nhớ cố nhân!

Ngã Bảy, 5/6/2009
Đất Cháy - Phong Lạc

Hẹn em về đầm Bà Tường
Lưới bắt thời thơ ngây
Phong Lạc... mất hay còn ?
Hẹn em về Kinh Ba
Soi dáng ngày thương cũ
Đất cháy... màu rau cần nước?
Ba mươi năm lẻ dưng quay lại
Đầm vẫn xanh
Sao vắng dáng chèo đôi?
Duyên cớ gì Đất Cháy - Phong Lạc?
Mà lá xanh - nước xanh?
Và tình người sâu rộng hơn đầm hơn biển?

Đất Cháy - Phong Lạc, 6/6/2009