[ Trở Về  ]   *  [  Tác giả  ]
Thơ Cát Hoàng
Nói với hoa cỏ
1. 
Bông Mần chầu
Nắng bay
Nắng bay
Tri âm
Ai nỡ uống không say?
Bạn uống mãi
"Chiều không tắt thở!"
Chiều uẩn...
Sương pha tóc giai nhân.

2.
Điếng lòng hoa bước sâu đi
Thinh không cánh én xuân thì hạt sương
Cỏ yêu đương mọc lạc vườn
Mong manh chót nhánh tơ vương đáy trời

3.
Phó mặc đúng sai
Hãy sống thật lòng
Để được đón nhận
Ấm - lạnh vẫn vòng tay người
Con người biết dùng cá giả để câu cá thật
Lại biết dùng mồi thật để câu tình giả
Họ chết khát ngay đảo ngọt tự thân
Ôm siết cơn mơ mà sống
Sao không là hoa cỏ?
Bạn ví von "Mùa sậy chín": Bông đập không tan - đuổi không đi - đến ở quấn quýt!

An Hoà, 05.12.2013
Mắt thuyền

Những đôi mắt thuyền đang nói với anh về mọi điều giao cảm
ngất ngư nhịp sóng thương hồ
sông đầy rượu cạn
chúng mình là con của sông
cam lòng chết khát
chẳng dám vượt qua ngăn vách vô hình
mây kỉu kịt lắc la lắc lỉa chẳng sa
em không hẹn đến
anh đối ẩm với mắt thuyền
rót giao cảm nổi khát tràn cốc vô cảm
mơ màng dáng lụa sông trôi...

Mỹ Lung, 6.3.2013