[ Trở Về  ]   *  [  Tác giả  ]
Thơ Cát Hoàng
Thơ viết ở cồn LaMa
Tặng Hồ Thanh Điền và Bạn mới quen ở Vĩnh Trường
1.
Ta nằm trên cồn LaMa
Đêm trong trẻo quá không ma cõi lòng
Vạc sành kêu tiếng cũng trong
Ắng yên à há bởi lòng ắng yên!
Vì ta có bạn Thanh Điền
Về quê An Phú
Cồn Tiên tắm hồn...
 

2.
Hồn vong quốc đọng thành trái Quách
ChămPa xưa chua ngọt đến bây giờ
Hớp men rượu say tình người tình đất
Trái xinh tươi hay trái xám xanh hồn?

Thương Quách chẳng nhuốm mùi đô hội
Canh đất quê ủ ấm hương đời
Trái liên tưởng cho Người-Không-Mắc-Cỡ
Ai thương mà niềm nỡ giống nòi?
Đêm bất chợt gặp hình người trên vách
Hồn nay đắng đót hồn xưa...
 

3.
Đi gặp tình đất tình người
Về nhà ta gặp khóc cười với ta
Ngoài vườn hoa cỏ cỏ hoa
Trong nhà ma phật phật ma đầy nhà
 

4.
Đêm ngủ ở Vĩnh Trường Đa Phước
Nghe sóng sông xưa cựa quậy dưới mình
Sóng cồn LaMa hay tiếng hồn LaMa
Thét gào cháu con vùng dậy
Cứu sống MêKông
Cứu nòi giống Tiên Rồng
Ở ăn hiếu hoà với rừng với biển
Cứu đất nước bốn ngàn năm Văn Hiến
Nội-Ngoại xâm xua khỏi tinh cầu
Tôi mơ giấc yên bình cùng sông cùng bạn Thanh Điền...

5.
Nhót bạn thì đành thôi nhót bạn
Rừng và sông cũng nhót thôi mà
Vui cắc cớ buồn không cắc cớ
Biển mênh mông hoà lệ mặn mà !

Vĩnh Trường - An Phú, 23/7/2014
Cát Hoàng