[  Trở Về   ]       [  Tác giả  ]

Chùm Thơ Bát Cú Đỗ Đình Tuân
1. Tự bạch

Tôi đang nặng gánh phó thường dân
Chưa dám làm thơ chỉ ghép vần
Tiếng trắc tiếng bằng theo phép cũ
Câu đùa câu thật bỡn người thân
Văn chương dẫu chẳng nên cơm cháo
Nghiên bút còn vương chút nợ nần
Khi họa đôi vần khi tự sự
Cũng là ôn cố để tri tân.
                                  1997
 

2. Tự chúc tuổi 60

Năm nay tròn sáu chục xuân đời
Nhâm Ngọ xuân về tôi chúc tôi
Sớm sớm lắc lưng cho dẻo sống
Chiều chiều hít thở để dài hơi
Thưa răng mòn lợi nhai còn tốt
Miếng nạc miếng bì nuốt vẫn trôi
Thiên lý dặm xa đường chẳng ngại
Ngựa già gõ vó vẫn ròn tơi.
                             2002 
 

3. Về vườn

Sáu tư ta mới thật về vườn
Cơm áo bây giờ thôi trải bươn
Thân xác hom hem hình kẻ khó
Tâm hồn thắc thỏm nợ văn chương
Bánh trăng đêm sữa lung linh mộng
Rượu gió hoa vườn phảng phất hương
Khuya sớm vẫn ra người đủng đỉnh
Tình ai ấm lạnh tháng năm trường ?
                              12/2005
 

4. Tự sự tuổi 66

Tốn kém lại thêm hại sức mình
Mấy lần đi viện nghĩ mà kinh
Mắt lo tái phát kiềng bia rượu
Thân ngại hao gầy hãi kháng sinh
Yến ẩm tiệc tùng đành cáo lỗi
Bướm ong hoa nguyệt cũng mần thinh
Từ nay hắn hóa ra "sư cọ"
"Chay tịnh" quanh năm thế mới "trình" !
                                    2008
 

5. Đùa vợ

Việc chợ việc trường thảy giỏi giang
Nét xoàng nhưng nết lại không xoàng
Tóc mềm hơi giống lông cò lửa
Da trắng gần như đít chảo gang
Tiếng nói véo von y vịt đực
Thân hình thon thả hệt cây nhang
Người ta hiện đại tây đầm cả
Mình vẫn chân quê một gái làng.
                                   1998
 

6. Đùa bạn

Năm ngoái năm xưa mải vẽ trò
Vợ chồng bác giáo chạy cong mo
Khi ngồi gác xép đan ông ngựa
Lúc xuống nhà sau quấy mẻ hồ
Tíu tít tháng ngày nan với giấy
Miên man tuần tiết mũ cùng ô
Năm nay giải nghệ nhàn ra phết
Đã thấy rung đùi nghĩ ý thơ.
                                   1998
 

7. Đạo già

Nhà giáo về hưu hóa giáo nhà
Ta người đầy đặn với người ta
Bạn bè chia sẻ vui bè bạn
Hoa cỏ vun trồng thú cỏ hoa
Trái phải ngu ngơ đường phải trái
Xa gần láng máng chuyện gần xa
Thủy chung như nhất lòng chung thủy
Già đạo chi hơn giữ đạo già ?
                                   2007
 

8. So sánh

Tuân – Xuân chung  một cái đuôi “uân”
Mà khác biệt nhau đến vạn lần
Xuân những tươi hoa cùng tốt lá
Tuân thì tóp thịt lại trơ gân
Xuân chừng cốc vũ đà nên nhạc
Tuân mãi sang thu mới ghép vần
Từ đó thơ thơ và thẩn thẩn
Ngày nào hắn cũng ngỡ là xuân !
                                    2010
 

9. Đi phố Hóp

Ngẫu hứng hai thày đi phố Hóp
Ba ông đồ hẩm bỗng sum họp
Rượu ngang thịt chó ngồi lai rai
Biển thánh rừng nho bơi lóp ngóp
Thiên hạ ngoài đường có kể chi
Vợ con dưới bếp không bàn góp
Chắc là tàn cuộc khách ra về
Khổ chủ tha hồ mà kí cóp ?
                                  2011
 

10. Vợ chồng son

Đứa lớn đi rồi bé cũng bon
Ông bà trơ lại vợ chồng son
Khi không con mọn đời đâu trẻ
Lúc đã răng thưa lợi cũng mòn
Miếng nạc miếng bì tuy chợn chụa
Câu thơ chén rượu vẫn bùi ngon
Đố ai biết cái xuân xanh cũ
Liệu có âm thầm chịu héo hon ?
                                 2012