[   Trở Về   ]

Thơ Đỗ Thượng Thế
Người ơi - quái vật ba chân!
Gửi chị Đỗ Thị Tấc
Quái vật ba chân
Thất vọng trở về
Nơi hốc hang cô độc
Khóc lời mây, lời đất
Khóc lời lửa 
Khóc lời tro bụi
Khóc cái tình
Cái người 
- Người ơi!

Người ơi! Người ơi!
Ám ảnh ta
Một đời khản trào đáy chữ 
Con vượn đầu thác đói bầy
Con trăn cuộn buồn meo mốc
Con sói già rừng dẻ thành tinh
Người ơi! Người ơi!
Pí dạo lời mưa thắt se câu hát
Tiếng ngực trầm trầm 
Trống chiêng sương nghẹn
U Va! U Va thiêng thẳm
Hồ trần sóng bạc
Đá ghềnh tạc lạnh
Trao nhau chi chén nhạt hoa
Nỡ nhau chi bụng lá ngón
Đường nào, kiếp nào 
Theo lên đánh giấc Mường Theng?

Người ơi! Người ơi!
Một đời!
Ừ loáng, cá mại rừng bơi
Gió dại thung sâu
Chớp tia sấm núi
Ai đi tìm ai
Vòng xòe dập dìu 
Tay đan tay ấm
Lẩu sơ đón nhau mừng nhau: Cạn! Cạn!...

                              Người ơi! Người ơi! Rượu vơi!
Đáy chén...
Ám ảnh ta
Một đời quái vật ba chân.

 Lai Châu, 24/7/2007.
 Đ.T.T