[   Trở Về   ]

Thơ Đỗ Thượng Thế
Giấc mơ tưng hứng, xập xòe...
Tháng giêng tắm nước cỏ mực 
Đất đai láng da non
Ngát ngát ngây ngây miền hương ổi dại
Chào mào đít đỏ một lùm, hai lùm... 
Tưng hứng... tưng hứng... 

Gió thầm lối cỏ um 
Chừng đâu một lứa mươi bé
Bất ngờ tuổi bói
Ngực áo nhú mẩy
Xập xòe... xập xòe... 

Rân rân nhịp nước bình minh
Trong lẻo một cuội, hai cuội...
Mẻ vại nhẫy rêu
Bống bống vàng hươm quẫy mạnh
Vang vang đáy

Giấc mơ mọc những đôi chân
Hắc hắc hăng hăng mùa cải
Dậy sốt cơn ngồng huyền thoại 
Vía thả lừng trời
Bươm bướm nắng...

 Đ.T.T