[   Trở Về   ]

Thơ Đỗ Thượng Thế
Chữ và đêm
Đêm
giằng co với chữ

Mảnh vỡ thuỷ tinh 
cứa vào giấc ngủ
bề sắc nhọn

Khôn lường rộng sâu
thước của đêm dài quá ngắn

Tâm chữ trong đáy tim đau
thổn thức những vì sao
trôi về phía sáng

Những trang giấy
rực rỡ, 
lên hương...
màu - đêm - trắng.

 Đ.T.T