Chim Việt Cành Nam             [ Trở Về  ]           [Trang chủ ]

Lỗ Tấn Thơ Chứ Bộ (1)
" thời từ ngữ say đùng bên bếp lửa " (2)
*
ở đây, bây giờ, có khách khứa mới
có đồ lễ lạt mới
có lời tán dương tâng bốc mới
có kẻ luồn lọt mới
có những cái rập đầu khom lưng mới
dầu vậy tôi vẫn yêu 

cho đến ngày cha tôi nằm xuống
__ không hiểu tại sao

*
giờ thì quan cảnh vắng vẻ
một lớp bụi mỏng phủ kín mặt bàn
tôi đặt rượu và gói đồ nhắm xuống
kéo một chiếc ghế bành
ngồi tựa vào bàn
                           mặt quay ra cửa
mình muốn ăn người lại sợ người ăn
mặt nhìn nhau mà đều ngờ nhau
__ không hiểu tại sao

*
tôi chả còn sợ ai đau lòng nữa
cái lũ người không muốn cho tôi sống
mà tôi cứ sống
gốc mai già ngạo tuyết chi chít đơm bông
có vẻ như coi thường mùa đông tháng giá
vẫn có một cây sơn trà
lá rậm xanh đen
mười mấy đóa hoa đỏ rực như lửa
lúc nào cũng tranh cãi nhau
__ không hiểu tại sao

*
phải hỏi mẹ mới biết
nhưng mẹ lại không ở đây
ha ha ha !(1) các con chữ trong bài (thơ ?) - trừ tựa đề - được trích nguyên con từ Tuyển Tập Lỗ Tấn - Giản Chi tuyển dịch & chú thích - Cảo Thơm x.b. 1966.
khổ một, theo thứ tự : các trang 276/268/280
khổ hai : trang 259/31/280
khổ ba : trang 275/210/249/280
khổ bốn : trang 311

(2) thơ Văn Cầm Hải ( Tạp Chí Thơ-số Mùa Thu 2000)
ghi thêm : chỉ có tựa đề là của ... huỳnh mạnh tiên

Huỳnh Mạnh Tiên[ Trở Về ]