Chim Việt Cành Nam             [ Trở Về  ]           [Trang chủ ]

Thơ Huỳnh Mạnh Tiên
CHIỀU THÁO KÍNH (THUỐC)
NGỒI DƯỚI BẢNG "NHÀ BÁN"
"ghét con cá kia lượn lờ 
   "nhạo báng cá cắn câu" (*)
*
đêm ________________
       con mắt ấy bốc cháy
từng giấc từng giấc
ngủ chẳng lẽ bật dậy
tất tả gỡ phôn allo nhau
      dọc seine kẽm gai biểu ngữ
hô hào thánh chiến vì một
gã say ngải
trật quần tháo tu từ khoe ẩn dụ
đương đại trước dinh tổng thống
ngày ____________ lại con mắt ấy
báo động cấp 3
thơ vần tiền chiến ô nhiễm khí quyển Nguyễn
Hoàng
Nam ngồi vọc bi trong ổ bánh mì
Grec        đít bê bết harissa
rồi Nam
Chi Ðặng Tiến xuất ngoại
kè kè kẹp nách Vũ Trụ Thơ và
và và cây thước bảng (dài ghê)
____ đấy là những năm tháng
"khi đàn sếu (chưa) bay qua"
cư xá Bàn Cờ hay Tuyệt Tình Cốc nọ
forget me               forget me
giaophối đi ______  giaophối đi
chữ với người
              đọc với viết
                          nội với ngoại forget me
*
rót
*
câu thương xưa qua cầu cởi áo
em 9 volts bạo hơn pin một phẩy năm
bài toán lớp 3 lại ngầy ngà mã số:
" có con ruồi nọ chết
" nằm nghiêng trong cốc bia sủi tâm
" (tâm vàng óng ánh)
" trên hè Tự Ðức bảng số lẻ
" ...    trò tính thử năm sinh
" tháng đẻ và sex của ruồi "
* câu hỏi phụ thuộc :
   bia nội hay ngoại ?
   ______ rót !
*
con mắt ấy            không
nhạo báng nhau
thăm thẳm bồn cao là con mắt cá cáo
sao tôi cứ đau cái đau của lửa
      em nửa mùa
      tôi rửa lứa tua rua
bật thương ngón trỏ lò mò trong đêm

con mắt ấy
con mắt chữ
             như con
      mắt hổ
ghìm ta              ghìm ta
bạn đọc ngủ trưa ngậm ngải
______  đáng đời !!

                        _____ Déc 2002 / Fév 2003 ___ 

(*) thơ Triệu Trừ Truyền [ Trở Về ]