Trở Về   ]
Thơ Hà Nguyên Dũng
SẦU  LẠNH
Tặng Thước Huỳnh
Buổi chiều cuối thế kỷ, cuối năm
trời âm âm như nỗi buồn thầm
đôi ba ngọn gió tàn đông rớt 
cành rung rung mà lòng căm căm

Không chiều nào lạnh hơn chiều này
nỗi sầu ta gây cái lạnh đây
ta nghe thèm một cuộc say lớn
ta nghe thèm một cuộc sum vầy

Chiều cuối năm ôi sầu nhức xương
có phải vì lòng hoài cố hương
ngày đó xa quê ta đã khóc
tay cầm nước mắt mà lên đường

Do vì lòng ta còn thương em
ôi thương chi người quên thề nguyền
tưởng đâu bữa đó ta chết đứng
khi trông xe hoa chờ bên thềm !

Ngày đó xa quê ta đã thề
không nên trò trống quyết không về
gần bốn mươi năm ròng lây lất
xa quê, sầu nhớ đến tái tê

Ngày đó thương em, ta có  mơ
bên-anh-đọc-sách-bên-nàng-quay-tơ
em đừng bắt lộn mối tơ khác
đã dễ chi giờ ta làm thơ !

Gần bốn mươi năm chừng ấy Tết
ta chưa lần ăn Tết quê nhà
gần hai mươi năm từ chia cắt
chưa lần gặp lại người quên ta !

Quê xa nghìn cây số xa xăm
em bên kia bờ xa nghìn năm
lòng ta, chiều nay, khùng vì nhớ :
quê - cố hương, và, em - cố nhân !

12.2000


 [   Trở Về   ]