Chim Việt Cành Nam                                                                             [ Trở Về ]          [ Tác giả ]

Thơ Hoàng Định Nam
Ta chờ mãi mùa sang
Ngày tháng cũ cứ lầng khầng nỗi nhớ 
Đường đi,về thăm thẳm những mùa xuân 
Tay cố với nụ hoa vàng trong gió 
Mà nghe xa như ngàn dặm mây Tần 

Tầm mắt cũ có còn quê xanh mộng 
Mà đuờng về vàng uá lá Thu phai 
Ta cứ mãi như loài chim di trú 
Chờ mùa sang hong ấm một đường bay . 

Lòng cứ mãi phân vân ngày trở lại
Bởi tình thâm réo gọi cuối đường xưa
Ta sợ nỗi làm người du khách lạ
Trên quê hương người đói ,kẻ dư thừa .

Ngày tháng mỏi trên niềm tin thoi thóp
Chân ta đi quanh quẩn một chỗ chờ
Xuân chưa đến như cánh chim biền biệt
Mà bạn ta vào lòng đất,như mơ.

Ta sẽ về giữa rừng khuya lạc lõng
Nghe âm vang từ cổ sử hoen mờ .
 

Sắc Không


Kìa em,
một đóa
hoàng hoa

Nở từ thiên cổ
cũng là sắc, không

Dù cho
mơ một
tương phùng

chỉ là khoảnh khắc
giữa không, sắc này

Một mai,
bèo hợp
tan mây
cũng xin giữ lại
phút này mai sau. 
 


CVCN Số 55 / 01 - 05 - 2014