Trở Về   ]
Thơ Hoàng Hoa
CHÂN DUNG
Anh trát mầu xanh lên mắt em 
Mầu hồng lên má 
Làm biển sâu tội lỗi 
Và mầu nâu gây giấc ngủ êm đềm

Anh trát mầu xanh lên mắt em
Đôi tay run rẩy
Níu kéo cuộc đời
Mắt đắm đuối nhìn em vào cõi mộng
Và nụ cười vỡ vụn trên môi 

Môi em thắm vì màu son  độc dược
Mi em dài bởi nét bút tài hoa
Mắt em xanh  hơn màu xanh của biển 
Và miệng cười bão tố phong ba.
 

Để khi em nhắm mắt
Môi vẫn hồng 
Mặt vẫn tươi
Đôi tay vẫn  như mời gọi
Mái tóc mây  vẫn rối 
Trên lá hoa thơm thoảng quanh người.

Để anh được cùng em
Trong thiên thu mầu nhiệm
Làm cát bụi thiên hà
nguyên thủy . 

Tháng 10/09
HOÀNG HOA

 [   Trở Về   ]