Trở Về   ]
Thơ Hoàng Hoa
ĐÊM THA HƯƠNG
Đêm lạnh nẻo về sao lưa thưa
Bóng  ai  lạc lối  phút  giao thừa 
Nguyệt quế tỏa hương không gian lắng
Lộc biếc cành non nhẹ sợi mưa

Ta vẫn đi về lối ven sông,
Độc hành trong những đám bụi hồng
Đường khuya  mờ ảo màn sương trắng
Lay động cành khô cơn  gió đông

Ta ở đây hay ở đâu
Cố hương hay chốn  địa đầu
Nhớ thương cháy bỏng  phương trời cũ
Đất khách  lạnh về những đêm sâu

Ta biết tìm đâu cõi vĩnh hằng
Bước đi  nhưng lòng mãi bâng khuâng
Mịt mờ hư ảo hành tinh lạnh
Em ở phương nào… vẫn  giá băng ?

Ta biết về đâu ,đi về đâu ?
Nghìn năm  phế tích vết thương đau
Toàn cõi nhân gian là hư ảnh
Lạc vào cõi tạm để tìm nhau

HOÀNG HOA 
CALI,GIÁP TẾT 2010

 [   Trở Về   ]