Trở Về   ]
Thơ Hoàng Hoa
NẺO VỀ
Ở đây ngày lại qua ngày
Nẻo đường hoa cũ trời mây lạnh lùng
Thanh âm chìm khuất muà đông
Nắng mai không ấm cõi lòng giá băng
Trời xanh mây trắng  bâng khuâng
Lá non rung mấy cung đàn ..cũ xưa

Ngày đi xe ngựa  lưa thưa
Cây xơ xác rụng lá vừa chao nghiêng
Nắng hanh, mưa  bui mái hiên
Sầu quanh quất đó nỗi niềm nhớ mong
Đâu đây như có dòng sông
Nửa xuôi bến cũ ,nửa trông nẻo về

Chiều lên nhớ nắng ngày hè
Nhớ hoa sao thoảng sương the Saigon
Lạnh lùng cơn gíó vô hồn
Mộng mơ  tan vỡ  vẫn còn cô đơn .

Cali, Chiều cuối tháng 3/2010
HOÀNG HOA

 [   Trở Về   ]