Trở Về   ]             [ Tác giả ]
Thơ Hoàng Quý
Chợt thu

Gặp cúc vàng hớn hở
Chợt nhận ra mùa thu 
Ai vừa đi qua đó
Rung rung làn tóc thề 

Cây bàng hôm trước gặp 
Lá huyền lam dịu mềm
Giờ đôi ba cánh lửa 
Nhóm khung màu xốn xang 

Ngoài kia em giờ chắc
Trải gấp tơ vàng phơi 
Cái ngày lơ đãng ấy 
Bao nhiêu là nói cười 

Đời người thăm thẳm mắt
Bao mùa thu, chợt thu
Cúc mấy lần hớn hở 
Mà tơ vàng chưa khô... 

Lập thu, 07/ 8/ 2013