Thơ Hoài Ziang Duy
Lời tỏ tình mùa Xuân
Mẹ ru câu hát ầu ơ
Anh ru điệu nói câu thơ đất lành 
Chim xa chim đậu nhớ cành
Tết trong ấm lạnh, cũng đành canh thâu 
Mừng em thêm một tuổi đầu
Kịp nghe chuyện kể, tích trầu cao leo
Đêm nằm mộng mị mang theo
Có con bướm lựợn trăng treo la đà 
Tình  trong như đã thật thà
Quê em sông nước vườn cà  ra bông
Ví bằng em có phải lòng
Cá theo con nước xuôi dòng gặp nhau
Đâu cần hương sắc, lụa đào 
Dung nhan mày kẻ, làm màu lượn quanh 
Ban đầu thương chịu dỗ dành 
Quen thương, bớt nhịn ngọt thành đắng cay
Chi bằng lòng thật buổi nay 
Ngoéo tay thề hẹn không phai sắc màu
Yêu như hoa nở nụ đầu 
Không thay ao tắm, ví dầu ầu ơ
Tỷ như, ừ chịu thì chờ 
Mốt mai trong tháng hai bờ liền nhau