[  Trở Về   ]

thơ Khaly Chàm
dường như ta chợt biết
ngày tàn vuốt mặt đam mê
đêm như dao nhọn... bốn bề vực sâu
cội nguồn thao thức về đâu
hú vang tiếng gọi linh cầu vỡ tan
hôn trầm mộng mị địa đàng
ta như sợi khói ngỡ ngàng phù vân
xin em giây phút thật gần
dường như chợt biết vẫn cần có nhau
 
ngẫu nhiên chợt tỉnh
lặng im rơi tận đáy lòng
hoang mang sợ hãi ta trong tam đồ
giả danh chữ "thể" mơ hồ
hình đang trói tướng nhập vô thanh rồi
giáo điều rực lửa trên môi
thức tâm mộng, huyễn luân hồi thật sao
hoài nghi khoác áo nhiệm mầu
bản lai vọng niệm-cõi nào thực, hư