[  Trở Về   ]

thơ Khaly Chàm
2 câu 7 & 6 - 8
ngày chiêm bao 

ngày chiêm bao giật mình chạm nắng
giọt thời gian úa đắng môi người
ngỡ ngàng trắng sóng âm rơi 
nghe sương khói rụng đất trời tịch nhiên

nguyệt cầm

trầm khúc xưa nguyệt cần buốt lạnh
hồn trùng lai gầy nhánh cung thương
hương hoa sắc cỏ vô thường
hời ru máu biếc xanh vườn nhân sinh

quán khuya

rượu bôc hơi môi cười tím tái
lời đãi bôi hát mãi chi em
cụng ly vọng động chuông thiền
quên câu kinh nguyện muộn phiền trùng vây

tụng ca hạ

hoa trên cành reo vui màu lửa
chim vô ưu gõ cửa vòng đời
đừng pha nhạt nắng em ơi!
hạ lung linh mắt ngậm ngùi tụng ca