[  Trở Về   ]

thơ Lê Đình Ty
Bên biển 
Tặng nhà điêu khắc P.Đ.T 
Anh xin rút khỏi danh sách đề cử ấy! 
                                  đó là lời đồn đại tào lao 
                                               anh không phe cánh!
Sống một ngày 
Buồn một ngày 
Nỗi buồn thừa thải !
Anh ôm nỗi buồn 
                   như ôm niềm hạnh phúc mong manh 
Miệng lưỡi thế gian độc hơn dao lạnh 
                               anh lấy làm niềm vui!
Một ngày lên chẳng có gì mới 
Ngày lại ngày 
Đêm lại đêm 
Họ đồn đại đề cử anh làm bước đệm!
 

Ngày nhìn biển 
                 anh mong 
Đêm nhìn biển 
                anh mong 
Đất một ngày thôi khát 
Cỏ một ngày biếc xanh 
Anh quẳng vào xó xỉnh lời đồn đại đề cử hư danh 
Riêng em 
         Suốt đời anh chịu ơn 
         Suốt đời anh ứng cử!