[  Trở Về   ]

thơ Lê Đình Ty
Chạy
Bên ngôi nhà đích thực 
thơ ơi !
đâu đây bước chân người đang chạy .

Tôi từng chạy tản cư 
chạy reo vui đất nước hòa bình
chạy cứu hầm bom dội 
chạy vượt rừng xanh
chạy và khóc ngày buồn bạn mất…
 

Giờ u u
ai chạy gì đây ?
ngồi đâu yên đấy !
 

Người đời quáng quàng 
chạy ! 
chạy !
chạy ! 
 

Tôi đi 
cẩn tắc vô áy náy
trước vạch hư vô
câu thơ 
thanh thản 
cháy . 

Đồng Sơn ,9 - 2010