[  Trở Về   ]

thơ Lê Đình Ty
Ghi bên chiều 
Đám tang 
chật ních vòng hoa đầy xe biển xanh biển trắng ...
ngút trời bay 
              vàng mả đô la ...
                           rầm rập thắng .
 

Một đám nữa ngang qua
ủ rũ cờ binh
               trống
                     chiêng
                         sầu thảm
bên đòn quan
            âm công gò lưng đẩy 
xóm giềng chầm chậm buồn theo .
 

Ngày chia tay hai người một thời cùng tôi sống
họ là ai sướng khổ cõi  trần .

Gió thầm thĩ
                  khan mùa
                             mưa nắng...
  và  không  đừng so sánh hơn thua 
dăm  tháng  nữa
                          đời người 
                                      hữu hạn
trảng cỏ xanh hun hút gió lùa.
 

Tôi lựng khựng ánh chiều chân núi
mút ngày vấp bóng hoàng hôn .

Đồng Hới , 28-2-2011