[  Trở Về   ]

thơ Lê Đình Ty
Lì xì gió 
Anh chẳng có gì
lì xì ngày Xuân !
 

Ôi, câu Thơ cũ mèm năm ngoái
câu Thơ nhờ em để lại
nắng đốt
mưa dầm 
mốc meo
bão nhàu 
gió nát .
 

Anh âm thầm 
gom nhặt
từ Hạ sang Đông
nụ Thơ Xuân 
dâng tặng 
em 
ngày tháng hững hờ
cánh Thơ
lả chả
rơi .
 
 

Ôi, gió Xuân !
em ơi !
tình anh
ai lì xì nên gió ?