[  Trở Về   ]

Thơ Lê Minh Lợi
Mơ mùa Xuân mới 

Hôm nay Tết Nguyên Đán 
Ngày đầu của một năm 
Ngoài trời tuyết rơi chậm 
Đầy giá buốt lạnh căm. 

Quen rồi mấy mươi năm 
Đêm Trừ Tịch âm thầm 
Không pháo Tết vang tai 
Giao Thừa hoa tuyết bay. 

Tết nầy vẫn còn đây 
Chẵng hoa Đào hoa Mai 
Nhớ bánh chưng bánh tét 
Thèm tia nắng ban mai. 

Ước mơ có một ngày 
Đầu Xuân tuyết thôi bay 
Ánh dương xoay thềm củ 
Vịn cành Đào nhánh Mai. 

Nhấp chung trà mừng Tết
Vị ngọt mứt gừng cay 
Nồng nàn men Xuân ấm 
Đón em trọn vòng tay. 

Mùa Xuân đến chậm 
Tết Nhâm Thìn 2012 
tại Vancouver, B.C, Canada